Tècnic d'enginyeria per a la missió Gaia a l'Institut de Ciències del Cosmos (Maria de Maeztu). Data límit: 30/11/2016


 

El grup Gaia busca una persona amb perfil de Tècnic d'enginyeria per a l'arxiu de la missió Gaia a l'Institut de Ciències del Cosmos (Maria de Maeztu).

Sol·licitud online

Resum:
Es busca perfil de tècnic d'enginyeria per incorporar-se a un equip multidisciplinar (astrònoms i enginyers), per a tasques de suport a l'arxiu de dades de la missió espacial Gaia de l'Agencia Espacial Europea (ESA).

Tasques i responsabilitats:

Les tasques són de suport de l'arxiu de dades amb la implementació i execució dels tests de validació de dades. Haurà de implementar els algorismes de validació en Java, la integració del codi a l'entorn de validació de Gaia, el control de l'execució del codi, així com la extracció i anàlisis dels resultats en cooperació amb els científics de l'equip. També s'encarregarà del desenvolupament i manteniment del simulador de Gaia que proporciona simulacions de gran escala a la resta de unitats de coordinació de Gaia.

Habilitats:

- Imprescindible nivell alt d'anglès (llegit, escrit i conversa).
- Coneixements de llenguatges de programació orientats a objectes
(especialment Java i Python).
- Coneixements de Linux/Bash i shell scripting.
- Es valoraran coneixements d'HTML i PHP.
- Es valorarà LaTeX (per a documentació), SubVersion i GNUplot.
- Comunicació escrita i verbal (capacitat de documentar).
- Capacitat de treball en equip.

Es realitzarà una breu prova de les habilitats esmentades.

Jornada: jornada completa

Incorporació: gener 2017,
Contracte d'obra i servei per un any.

Salari: 26000 (sou brut anual)

 

Persona de contacte: Lola Balaguer – email: lbalaguer@fqa.ub.edu

 

Data Inici: 

Dijous, 27 Octubre, 2016

ESTAT: 

TANCADA