La Universitat de l'experiència: "Astronomia i Meteorologia 2016-2017"

Requisit: Major de 55 anys

Període: 2 semestres

Dia/Hora: dimarts/dijous  17:00-19:00

Lloc: Facultat de Física

Resum: 

Aquest ensenyament té com a objectiu principal, d'una banda, donar a conèixer l'Univers on vivim i les tècniques observacionals que s'utilitzen per comprendre l'Univers i els diversos elements que el componen (galàxies, estrelles, planetes, matèria fosca, energia fosca, etc). Es dediquen un parell d'assignatures a analitzar l'evolució històrica del concepte del cosmos en paral·lel a l'evolució de les tècniques instrumentals, i al coneixement de la cosmologia i les seves perspectives futures. D'altra banda, l'ensenyament pretén també transmetre als alumnes uns coneixements generals però rigorosos de Meteorologia. Dues assignatures més permetran als alumnes interpretar els canvis observats en l'estat del cel i en les masses d'aire que ens afecten, i comprendre els mètodes i les tècniques que s'utilitzen actualment en la predicció del temps i en l'estudi del clima i el canvi climàtic. El curs es complementarà amb observacions del Sol, Lluna i planetes pel que fa a astronomia, i de l'estació de radiosondatge per la part de meteorologia. Es contempla una visita a l'Observatori Fabra (astronomia i meteorologia), i una visita (opcional i recomanable) al Centre d'Observació de l'Univers (Àger, Lleida).

 

Aquest és un curs de la Universitat de la Experiència, per a majors de 55 anys, que ofereixen els membres del departament des del curs 2014-2015.