Curs Gaudir UB: "Clima i canvi global"

Període: 1r trimestre, del 29 de setembre a l'1 de desembre de 2016
Dia/Hora:  dijous, de 10 a 12h
Lloc:  Barcelona - Casa Jeroni Granell 

Web

Resum:

L’objectiu del curs és, per una banda, proporcionar els coneixements bàsics de meteorologia i climatologia per comprendre el canvi climàtic, així com les novetats aportades pel darrer informe de l’IPCC. Es tindran presents els canvis socioeconòmics més rellevants i els impactes del canvi climàtic, particularment en els riscos naturals. Per altra banda, es tracta de generar un espai de reflexió i donar eines per participar activament en un desenvolupament sostenible. S’inclouran sessions més pràctiques que permetin el debat i la interacció i es mostraran les tecnologies que s’utilitzen en aquest camp d’estudi.