Workshop sobre fonts galàctiques variables de raigs gamma

L'objectiu principal serà el de reunir persones interessades en el camp, i discutir els desafiaments que les dades i els models estan plantejant.

Els temes que es discutiran al taller:

  • Fenomenologia dels sistemes binaris de raigs gamma
  • La formació de la radiació de raigs gamma en sistemes binaris i altres fonts galàctiques variables de raigs gamma
  • Emissions de ràdio i de raigs X associada amb la emissió variable de raigs gamma
  • Modelatge hidrodinàmic de fonts galàctiques compactes 

Lloc: Barcelona, Facultat de Física de la Universitat de Barcelona

Dates:16, 17 i 18 d'abril de 2013

Web: http://icc.ub.edu/congress/GRBINBCN/index.php

Contacte: vbosch@am.ub.es