Divulgació: Comentari de les fotografies presentades al concurs FOTOMET 2013