"El color dels ulls de Gaia" imatge de la setmana a la plana Gaia de l'ESA

Aquesta imatge del pla focal de Gaia, que pertany al grup GaiaUB, va ser seleccionada coma a imatge de la setmana a la  plana de la missió Gaia de la ESA.

Els detectors de Gaia estan coberts per una pel·lícula molt fina. Per tal d'optimitzar la transmissió de llum del buit de l'espai al silici dels detectors de llum, el silici es recobreix d'una capa molt prima antireflectora (AR). El gruix d'aquesta capa depèn del rang de longitud d'ona que ha de ser observat per cada detector CCD.

Amb el model de CCD utilitzat és pot determinar la quantitat de llum absorbida per les CCDs com a funció de la longitud d'ona i també la reflectida. Amb aquesta última es pot calcular el color amb que veuria una persona les CCDs en funció del gruix de la capa AR. El color dels ulls de Gaia.

 La imatge correspon al pla focal de Gaia, amb les seccions dedicades als instruments indicats. El requadre mostra el color CCD com una funció del gruix de la capa anti-reflexió sobre el detector.

El petit requadre de la imatge mostra el color que una persona veuria a les CCDs de Gaia en funció del gruix de la capa AR.

Credits: ESA/Gaia/Airbus DS/DPAC/IEEC-ICCUB/M.Weiler

 

Data: 

Divendres, 9 Octubre, 2015

Enllaç: