Històric d'Activitats

Seminari ICCUB: "Imaging the Molecular Interstellar Medium of the Milky Way"

 • Ponent: Mark Heyer (University of Massachusetts, Amherst.)
 • Dia - Hora:    04.11.2013 , 12:00:00
 • Lloc:    Aula Eduard Fontserè (Facultat de Física)
 • Resum:   

Star formation occurs within the cold, dense, molecular phase of the interstellar medium that is primarily configured into cloud structures. I will provide a broad overview of giant molecular clouds (GMCs) in the Milky Way...

ICCUB Conferència: "Reading the record of ancient impact"

 • Conferenciant: Peter Goldreich (Caltech)  
 • Data/Hora: 28.10.2013, 12:00:00 - , 00:00:00
 • Organització: ICCUB
 • Lloc: Aula Magna (Facultat de Física UB)
 • Resum:

Debris from asteroids and comets continually bombards the Earth. Large impacts launch ejecta on trajectories that transport it thousands of kilometers from the impact site. These events are recorded in discrete layers of sub-millimeter size spherules in sea floor sediments. Larger, rarer, and interestingly shaped objects are found on land. I will describe the physical processes that occur in energetic impacts. Emphasis will be given to the mechanisms that determine the sizes and shapes of the ejecta and the cooling of the fireball. Analogies with structure formation in an expanding universe following a hot big bang will be exploited.

 • E-mail:

ppadoan@icc.ub.edu

CTA NectarCAM F2F Meeting

El consorci del Cherenkov Telescope Array (CTA) celebra regularment reunions del grup de treball Common Camera Components (CCC), des que es va crear a finals de 2012. Durant la reunió es tractaran els principals aspectes que componen la càmera: l'alimentació i monitorització/control de la càmera, l'estructura mecànica i refrigeració, l'electrònica del pla focal, processat del senyal, interfície cap a l'electrònica de "front end", electrònica del "trigger", lectura i transmissió de les dades, integració/test i calibració. Uns 35 participants discutiran sobre els dissenys i metodologies proposades, i s'acordaran les directrius comunes per a la utilització del màxim nombre de sistemes comuns en els diferents tipus de càmeres. Aquesta és la segona d'una sèrie de reunions del grup de treball NectarCAM-CCC, que se celebren semestralment de forma presencial i mensualment de forma virtual.

Lloc: Barcelona, Facultat de Física de la Universitat de Barcelona

Dates: 17-19 de setembre de 2013

Contacte: Marc Ribó (mribo@am.ub.es) ​

Seminari ICCUB :"Shape of clusters of galaxies as a probe of screening mechanisms in modified gravity"

 • Ponent: Claudio Llinares (University of Oslo) 
 • Dia - Hora:16.09.2013 , 12:00:00
 • Lloc: Seminari DAM (Facultat de Física)
 • Abstract:

Several extensions of General Relativity and high energy physics intend 
to explain the accelerated expansion of the universe by including scalar 
fields as extra degrees of freedom.   At present, there is a broad 
spectrum of theories that fulfill this requirement and at the same time 
have no effects at very small scales, which makes the able to pass solar 
system tests.  In order to know if these scalar fields indeed exist, we 
need to find predictions at intermediate scales in between those 
involved in the expansion of the universe and the solar system (i.e. 
galaxies and galaxy clusters scales).  I will summarize some of the 
properties of two particular families of scalar-tensor theories 
(symmetron and chameleon models) and I will show why observations of the shape of dark matter halos could help to disentangle between them.

​E-mail:liciaverde@gmail.com

Seminari ICCUB: "Multifield Inflation: initial conditions and predictions"

 • Ponent: Layne Price (University of Auckland)
 • Dia - Hora:    26.09.2013 , 12:00:00
 • Lloc:    Facultat de Física (Seminari DAM)
 • Abstract:   

 While the Planck data is in excellent agreement with the predictions of single-field inflation, our incomplete knowledge of high-energy particle physics naturally leads us to consider the possibility of multiple scalar fields contributing to inflation.  In these scenarios the pre-inflationary dynamics can be chaotic, increasing the sensitivity of the onset of inflation to the initial data even in the homogeneous limit.  In this talk we will investigate the initial conditions problem for multifield inflation and examine how our ``a priori'' belief in the fields' background initial state affects the fraction of initial conditions that eventually inflate.  We will also discuss how one's choice of allowable initial conditions changes both the probability distribution for observables and the posterior probability for a model once confronted with data.

MAGIC Galactic meeting 2013

Els dies 12 i 13 de setembre de 2013 ha tingut lloc a la Facultat de Física de la UB una reunió del grup de fonts galàctiques de la col·laboració internacional MAGIC. La reunió, en la qual han participat 20 investigadors de manera presencial i remota, ha estat organitzada per membres del Departament d'Astronomia i Meteorologia de la UB. En la reunió s'han presentat possibles propostes d'observació de fonts de raigs gamma de molt alta energia amb els telescopis Cherenkov MAGIC. Algunes d'aquestes propostes seran enviades per a la seva avaluació durant el mes d'octubre, per realitzar observacions durant el cicle 9 de MAGIC a partir de novembre de 2013.

CTA Calibration Meeting

El consorci del Cherenkov Telescope Array (CTA, http://www.cta-observatory.org/) celebra la primera reunió del grup de treball Central Calibration Facilities (CCF), des que es va crear el mes de maig de 2013. Durant la reunió es tractaran tres aspectes dels quals el grup de treball CCF és responsable: la calibració de les càmeres dels telescopis, la calibració entre telescopis i la calibració atmosfèrica. Uns 25 participants discutiran sobre els possibles dissenys i els prototips del sistema de calibració, i s'acordaran les directrius comunes i els requeriments dels sistemes pel què fa a precisió i futures actualitzacions. Aquesta és la primera d'una sèrie de reunions del grup de treball CCF, que se celebraran cada 6 mesos d'ara endavant.

Lloc: Barcelona, Facultat de Física de la Universitat de Barcelona

Dates: 23-25 de juliol de 2013

Contacte: Marc Ribó (mribo@am.ub.es

Pàgines